Онцлох мэдээ

Зарлал

Дархан сумын 9, 10-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 31-р хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэж байгаатай холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн Засаг д...

Шинэ мэдээ

Зарлал

Зарлал

2020.01.01-ны өдрөөс эхлэн газрын төлбөр Татварын Цахим системд шилжихтэй холбоотой аймгийн хэмжээнд нийт газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг 2019.11.20-ний дотор Газрын төлбөр тооцоог хийж, гэрээгээ шинэчлэхийг анхааруулж байна.
ОРХОН, ХОНГОР, ШАРЫН ГОЛ сумын хувьд тухайн сумын Засаг даргын тамгын газарт Газрын асуудал хариуцсан Сумын газрын даамалд хандахыг анхааруулж байна.
Дархан: 99378845, Орхон: 99214324, Хонгор: 99279299, Шарын гол: 99392104газрын харилцаа

барилга, хот байгуулалт

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар