ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН УДИРДЛАГЫН ЦАХИМ СИСТЕМ WWW.EGAZAR.GOV.MN-Г СУРТАЛЧИЛЛАА.

2021-12-06-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем www.egazar.gov.mn болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021-09-15-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан "Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам"-ыг 2021 оны 11-р сард Дархан-Уул аймгийн Боловсрол, соёлын газар, Авто тээврийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Биеийн тамир спортын газар, УЦУОШТ, Гаалийн газар, Анхан шатны шүүхийн тамгын газрын хамт олонд танилцуулга, мэдээлэл хийлээ.


Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар