ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН УДИРДЛАГЫН ЦАХИМ СИСТЕМ WWW.EGAZAR.GOV.MN-Г ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2021-12-06-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

азрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем www.egazar.gov.mn болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021-09-15-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан "Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам"-ыг Дархан-Уул аймгийн Шүүхийн тамгын газар, Авто тээврийн газар, Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Биеийн тамир, спортын газар, Гаалийн газар, Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар, Ус цаг уурын орчны шинжилгээний төвийн хамт олонд танилцуулга, мэдээлэл хийлээ.


Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар