Дархан сумын 2021 оны газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны мэдээлэл

2021-11-17-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

2021 онд газрын дуудлага худалдааны орлогоос 1.3 га газарт 467.9 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар