Дархaн сумын 2021 оны “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-нд санал авч байна.

Дархан-Уул аймгийн Дархaн сумын 2021 оны “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-нд санал авч байна.
Иргэн, Хуулийн этгээд та:
1. Саналаа бичгээр болон өөрийн биеэр Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт өгөх
2. 70376483, 70376471, 99889695 утсаар
3. http://www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудсаар саналуудаа тус тус өгч болно. Цахим хуудсаар саналаа өгөх бол Энд дарна уу.

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар