Түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээний бүртгэл дээр ажиллалаа.

2021-11-10-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын албан хаагчид 2021-11-01-ээс 2021-11-07-ны хооронд түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээний бүртгэл дээр ажиллах хугацаанд 917 иргэн шинжилгээнд хамрагдсан байна.


Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар