Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам шинэчлэгдлээ.

2021-10-08-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021-09-15-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар "Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам" шинэчлэгдэн батлагдлаа. Үүнтэй уялдуулан "Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем www.egazar.gov.mn" болон "egazar гар утасны аппликейшн"-ээр дамжуулан шинээр газар хүсэхээс бусад газартай холбоотой хүсэлтүүдийг цахим системээр хүлээн авч шийдвэрлэдэг боллоо.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар