ОРХОН СУМЫН 2022 ОНЫ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

2021-09-21-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар