Дархан-Уул аймгийн 2022оны “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-нд санал авч байна.

2021-07-01-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Иргэн, Хуулийн этгээд та:
1. Саналаа бичгээр болон өөрийн биеэр Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт өгөх
2. 70376483, 70376471, Дархан сум 99889695, Хонгор сум 99279299, Орхон сум 99214324, Шарын гол сум 99203079 утсаар
3. www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудасны ГЗБТ—НД САНАЛ ӨГӨХ хэсгээр
4. www.egazar.gov.mn цахим хуудсаар саналуудаа тус тус өгч болно.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар