Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг цахимаар олгож эхэллээ.

2021-02-19-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 2021 оноос эхлэн цахимаар олгоно. Зөвшөөрөл хүссэн иргэн, хуулийн этгээд http://urban.gov.mn/public/register холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.
Цахим системийн танилцуулга

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар