Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, ашиглалтад оруулах дүрэм шинэчлэгдэн баталагдлаа

2021-09-20-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Засгийн газрын 212, 213 дугаар тогтоолоор барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, ашиглалтад оруулах дүрэм шинэчлэгдэн баталагдлаа.
Засгийн газрын 212-р тогтоолыг Эндээс татан авч харна уу.
Засгийн газрын 213-р тогтоолыг Эндээс татан авч харна уу.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар