2020-06-08-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Аймгийн хэмжээнд урьд оны дутуу төлбөрийг төлөх 1200511816261 /аль ч банкинд төлөх боломжтой/ нэхэмжлэлийн дугаар 2020.06.08-ний өдрөөс эхлэн үүслээ. Газрын төлбөрийн дутуу, өр авлагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас авах боломжтой.
Төлбөрийг тушаахдаа: Нэр, регистр, утасны дугаарыг тодорхой бичиж тушаахыг анхаарна уу.
Лавлах утас:
  Дархан сум: 7037-6471, 99378845   Орхон сум: 99214324   Хонгор сум: 99279299   Шарын гол сум: 99392104

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар