150 мянган айл-Орон сууц үндэсний хөтөлбөр

2019-08-19-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн Газрын 202-р тогтоолоор "150 мянган айл-Орон сууц" үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа. Хөтөлбөрийг Энд дарж харна уу.

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар